karkot Uteliaisuus ei ole pahasta.

Sastamalan Opisto 60 vuotta

Itse asiassa Sastamalan Opisto perustettiin 61 vuotta sitten. Vammaskosken tehtailla mietittiin, että tarvittaisiin työväenopisto. Monet kokivat tarvitsevansa oppia erilaisissa asioissa.

Kun lasketaan työvuosina, niin tämä kalenterivuosi on kuudeskymmenes opiston historiassa. Opistosta on vuosien saatossa kasvanut iso opisto, jossa on 4750 opiskelijaa, 14000 kurssilaista, asukkaat lähtevät kotoaan yli 200000 kertaa joka vuosi mennäkseen opiston kurssille tai opintopiiriin, opettajia on 200 ja opetustunteja 24000.

Opiston perustamissyksynä minä aloitin koulun käynnin Pihlajaveden kunnan aseman kansakoulussa. Alakoulun jälkeen osa lapsista pyrki keskikouluun osa jäi kansalaiskouluun. Kansalaiskoulun kustansi kunta – keskikouluissa oli koulumaksut. Riippui mm. vanhempien varallisuudesta kummalle polulle lapset pääsivät tai joutuivat.

Meitä opistoa vanhempia ihmisiä on tällä hetkellä oppijoina ja opettajina Sastamalan Opistossa noin 1850. Kansalais- ja työväenopistoja on tarvittu erilaisissa murrosvaiheissa. Tällainen murrosvaihe on peruskoulun tulo. Se oli keskeinen Suomen koulujärjestelmän muutos, joka tuli valmiiksi noin 40 vuotta sitten. Perukoulua käymättömiä oppijoita opiston piirissä on noin 2600 – yli puolet. Tilastoista voi lukea, että peruskoulua käymättömät ovat innokkaampia oppijoita kuin myöhemmät ikäluokat taiteen perusopetuksen lapsia lukuun ottamatta.

Kansalais- ja työväenopistot ovat tarjonneet täydennyskoulutusta perusosaamiseen ja mahdollistaneet omaehtoisen opiskelun oppiaineissa, joista he ovat kiinnostuneet ja joista he ovat kokeneet saavansa hyötyä. Ei voi unohtaa sitäkään tosiasiaa, että opisto on monissa tapauksissa muodostunut sosiaalisten suhteiden lähteeksi.

Vammalan työväenopisto perustettiin paikallisien koulutustarpeiden tyydyttämiseksi – paikkaamaan mm. koulutuspuutteita. Sastamalan Opisto on nykyään kansainvälinen toimija. Sastamalan Opistolla on yhteistyökumppaneita yli 50:ssä eurooppalaisessa organisaatiossa. Yksi opiston keskeisistä tehtävistä onkin tehdä näkyväksi Sastaman kaupungin alueella piilevää kansainvälistä osaamista.

Ajatushautomo Demos on selvittänyt yhteistyössä CIMOn (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) kanssa 'Kätkettyä osaamista'. Tässä kätketyllä osaamisella tarkoitetaan meillä lähes jokaisella olevaa kansainvälistä osaamista, jonka esiin saaminen on myös kansallinen tavoite ja etu.

Demos teki kyselyn yrityksille ja opiskelijoille erilaisista työelämän asioista. Tilastollisen analyysin perusteella näistä tuloksista nousi esiin kolme faktoria, ryhmää: tuottavat, joustavat ja uteliaat. Tarkastelen tässä uteliaiden ryhmää, joka istuu hyvin kansalaisopistojen profiiliin. Uteliaat ovat ihmisiä, jotka ajattelevat globaalisti ja pystyvät näkemään globaalin maailman ”viheliäisimmät” ongelmat' ja ovat valmiita uhraamaan työtään ja aikaansa niiden ratkaisemiseen. Uteliailla on kansainvälisiä kontakteja ja he ovat koulutuspohjasta riippumatta valmiita asettamaan kyseenalaiseksi vanhoja toimintatapoja ja keksimään uusia.

Opiston toiminta-alueessa ratkaistavia ongelmia on paljon - mm. sosiaalista syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja terveydellisiä ongelmia kuten muistihäiriöt. Toinen ryhmä ongelmia on yhteydessä tekniseen kehitykseen ja globalisoitumiseen. Tällaisia ovat asiointi verkossa ja tietoturvallisuus. Ongelmat voivat kehittyä yksilökohtaisiksi tragedioiksi ja huonontaa ratkaisevasti elämän laatua. Ongelmilla on myös yhteiskunnallinen ulottuvuus - yhteiskunnan järjestämien palveluiden ja sitä kautta tulevien kustannusten muodossa. Uteliaisuus on väline, jonka avulla löydetään uusia ratkaisumalleja ongelmiin tai ainakin siirretään niiden puhkeamista yksilötasolla.

Nyky-yhteiskunnassa on tapana kysyä – mitä hyötyä toiminnasta on? Mitä Sastamalan Opisto tuottaa. Opistossa ei voi suorittaa tutkintoja lukuun ottamatta taiteen perusopetusta ja avointa yliopistoa.

Jokainen kansalainen, oppija tulee opiskelemaan vapaaehtoisesti. Valittavana on lähes tuhat kurssia. Kurssien tavoitteet ovat moninaiset – opitaan joku menetelmä tai taito, opitaan vierasta kieltä, jotta selvittäisiin työssä tai vapaa-aikana, opitaan pitämään huolta omasta hyvinvoinnista ja omasta kunnosta. Opintopiirien voima on oppisen lisäksi henkisen kodin löytämisessä samanmielisten ihmisten kanssa ja halu olla mukana ryhmässä rakentamassa omaa oppimispolkua. Toiminnan tuloksena on sosiaalisuuden rakentuminen, yhteisöllisyys ja yksinäisyyden vähentyminen.

Kaikenkaikkeaan opiston toiminnan tulos on immateriaalista, joka realisoituu elämänlaatuna, terveytenä ja osaamisena – unohtamatta kuitenkaan niitä vuosittain tehtäviä tuhansia esineitä omaan käyttöön tai lahjaksi ystäville ja sukulaisille. Opitaan kierrättämään materiaaleja ja tuunaamaan vanhaa. Kaikki nämä henkiset ja materiaaliset tuotokset toteutuvat myös yhteiskunnan odotukset vapaan sivistystyön suhteen.

En malta olla mainitsematta, että Sastamalan Opisto ja ehkä muutkin kansalaisopistot toimivat Startup-yritysten hautomoina. Olen urani aikana nähnyt monen yrityksen syntyvän opistosta saadun opin perusteella. Opisto on tarjonnut alkavalle yritykselle perustulon ostamalla tuntiopetusta. Tämän lisäksi monet alkavat yritykset ovat voineet saada uusia asiakasryhmiä tarjoamalla osaamistaan opistolle.

Sastamalan Opiston 60. toimintavuosi on loppumassa. Toivotan kaikille uusille ja vanhoille opistolaisille antoisia joulun ajan ja vuoden 2016 opintoja sekä hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän karkot kuva
Kari Kotiranta

Työni vuoksi pidän puheen 60-vuotiaan Sastamalan Opiston opistotyön juhlassa. Ajattelin julkaista puheen rungon jo ennakkoon vapaavuoro-blogissani.

On monia asioita, joita ei tule ajatelleeksi kun kuulee sanan kansalaisopisto – monelle tulee mieleen kädentaidot. Ilkeämieliset pitävät kansalaisopistoja suurina käsityökerhoina. Totta tämäkin – Sastamalan Opistokin on tuotantolaitos, joka tuottaa opintopiireissä vuosittain tuhansia esineitä.

Moderni kansalaisopisto on paljon muuta. Sastamalan Opisto on yliopistojen etäpiste – kymmenet ihmiset ovat suorittaneet tutkintoja lähtökohtanaan Avoimen yliopiston opinnot opistossa. Sadat ihmiset pitävät yllä tai parantavat kielitaitoaan. Tuhannet ihmiset pitävät päänsä kunnossa osallistumalla opintopiireihin.

Se on paikka, jossa ihminen on yhdenvertainen kaikkien muiden oppijoiden kanssa. Yhdenvertaisuutta vaalitaan, vaikka on ihmisiä, jotka ovat tottuneet saamaan erityiskohtelun syystä tai toisesta – kaikkia koskevat samat säännöt. Yhdenvertaisuudesta seuraa mm., että kaikilla oppijoilla on myös mahdollisuus osallistua kansainvälisiin hankkeisiin.

Moderni kansalaisopisto, kuten Sastamalan Opisto on uteliaiden ihmisten kohtaamispaikka.

Kirjoittajan suosituimmat Puheenvuoro-palvelussa